image
image
image
image
image

 

Functieomschrijving stagiaire Coördinator Maatjes Regio Arnhem

Maatjes Regio Arnhem

In Maatjes Regio Arnhem bundelen Vriendendienst Op Stap, Buddyzorg Midden-Gelderland, Activerend Bezoek, en Mantelzorgondersteuning hun krachten. Alle vier zijn het maatjesprojecten voor kwetsbare burgers met verschillende achtergronden. Deze burgers hebben door negatieve levensgebeurtenissen veelal te maken met langdurige psychische en/of lichamelijke problematiek. Hierdoor zijn zij in een isolement geraakt of dreigen hierin terecht te komen. Wij trainen en begeleiden vrijwilligers die voor langere tijd een contact aangaan. Afhankelijk van de vraag bieden zij sociaal contact, een luisterend oor, de mogelijkheid om er samen op uit te gaan of andere vormen van ondersteuning.

 

Doel van de functie

Het coördineren en zorgdragen voor de realisatie van de werkzaamheden rondom de maatjesinzet op tactisch niveau. Als toekomstig professional sla je een brug tussen formele en informele zorg, dit doe je zowel richting de cliënt als de betrokken vrijwilligers uit de organisatie.

 

Plaats in de organisatie

Voert werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht met een afgeronde MWD-opleiding. Bij afwezigheid van de beroepskracht is een collega bereikbaar.

Werkzaamheden en beroepstaken bij SWOA en Maatjes Regio Arnhem    
                                                                

Psychosociale hulpverlening aan cliënten en hun sociale omgeving:
- Je stelt een hulpverleningsplan op. Door inzet van methodieken biedt je begeleiding aan mensen die, vanwege een levens veranderende situatie, een nieuwe manier moeten vinden om hun leven vorm te geven. 

- Je bent als hulpverlener in contact met de cliënt, als ook met mensen in hun netwerk.

- Je gaat actief naar mensen toe: in de wijk en bij mensen thuis.

- Je doel is altijd om mensen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in hun eigen leven en de maatschappij. Hierbij geef je de cliënten en vrijwilligers zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid.

 

Concrete en informatieve hulpverlening:
- Je verleent diensten, geeft informatie en advies of bemiddelt tussen cliënt en instanties.

- Je begeleidt vrijwilligers en participeert in hun scholing.

 

Kwaliteitsverbetering en beleidsontwikkeling:

Je draagt zorg voor een kwalitatieve uitvoering van het proces van dienstverlening. Vanaf de intake van de cliënt, waarin een hulpverleningsplan wordt opgesteld, de koppeling met de vrijwilliger, evaluaties, en de afsluiting. Doel ervan is het zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van mensen.

 

Signalering en actie ondernemen:

Je bent alert op maatschappelijke ontwikkelingen, je doet aan preventie en belangenbehartiging, je signaleert op basis hiervan kansen en vertaalt deze naar concrete voorstellen om de dienstverlening en de doelgroepen uit te breiden en/of te vernieuwen.

 

Onderzoek en innovatie: 
- Je ontwikkelt een eigen visie op maatschappelijk werk en je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep.
- Je implementeert nieuwe dienstverlening.

 

Professionele ontwikkeling:

Je hebt goede kennis van jezelf en van wat het beroep van je vraagt. Je kijkt kritisch naar jezelf, je benut je kwaliteiten en pakt je ontwikkelpunten aan. Je geeft binnen de organisatie uitvoering aan vastgesteld beleid binnen de financiële randvoorwaarden.

  

Casemanagement:

- Je leert samen te werken met andere professionals die betrokken zijn bij cliënten. Denk aan wijkcoaches, ambulant begeleiders, psychologen.

- Je adviseert of bemiddelt voor cliënten bij instanties.

           

Functie-eisen

- Is betrouwbaar en voelt zich verantwoordelijk voor de op zich genomen taak.

- Gaat zorgvuldig om met informatie voor en over derden.

- Kan goed signaleren.

- Heeft goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden.

- Beschikt over tact en respect voor de deelnemer en de vrijwilliger. Is in staat een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Met name inlevingsvermogen, kunnen luisteren, motiveren, stimuleren, confronteren en voorkomen van conflicten zijn van belang.

- Kan effectief reageren op de pathologie en het gedrag van de deelnemer.

- Is in staat feedback te geven en te ontvangen.

- Heeft een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.

- Is flexibel.

- Heeft affiniteit met psychiatrie en/of chronische ziekte.

- Onderschrijft de doelstellingen van SWOA en Maatjes Regio Arnhem.

- Ruime kennis van en ervaring met betrekking tot hulpverlening op een breed terrein

goede didactische kennis en vaardigheden en ervaring in het begeleiden van vrijwilligers

- Heeft een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
 

Praktische voorwaarden:
De stagiaire vrijwillige coördinator:
- is minimaal twee dagdelen per week beschikbaar
- neemt deel aan werkoverleg en intervisie
- is 3e voltijdstudent of is 1e, 2e, 3e jaars deeltijd
  student en kan er ook voor kiezen een aantal studiejaren
  aansluitend stage te willen lopen
- heeft een ‘hands-on’ mentaliteit en kan zelfstandig werken
- is bereid in een veranderlijke en innovatieve omgeving te willen
  en kunnen werken 
- kan meedenken en wil kennis delen met collega’s.

 

Volg je een opleiding op het gebied van Social Work  (HBO niveau) of start je daar binnenkort mee? Vul dan nu een aanmeldingsformulier in en wie weet zien we je binnenkort!
tel: 026-327 22 66 Bezoekadres: Kazerneplein 2, 6822 ET Arnhem
e-mail: maatjes@swoa.nl Postadres: Postbus 2210, 6802 CE Arnhem